JaeJae

A a ~ đã tự nhắc phải làm hồ sơ.. Tại sao lại quay qua edit chương 2 chứ ;____;

T.T

T.T

T.T

Edit cơ bản xong rồi.. tối nay chỉnh nốt lần cuối nữa là pozt.

.

.

.

Sau đó nhất định phải hoàn tất hồ sơ á 😦

Advertisements